2016 Hyundai Accent SE 4dr Sedan 6M $10,900(Newark, NJ)