2013 Hyundai Sonata GLS 4dr Sedan$8,495(Lexington, KY)