2006 Ford F-150 SuperCrew Lariat $10,988(Houston, TX)