Gore, OK (20mi)City
Search within 20 miles
35.55665; -95.10545 35.55665 -95.10545